नन्दलाल वैश्यद्वारा भूकम्पमा परि घाइते भेरी अस्पतालमा उपचाररत बिरामीका कुरुवाहरुलाई कम्मल र सल वितरण